Thursday, February 8, 2007

"...çok daha sonra başına gelen şeyler hakkında düşünebildiğinde, şanstan başka hiçbir şeyin gerçek olamayacağı hükmüne varacaktı. Ama bu çok sonraydı.Başlangıçta sadece olay ve sonuçları vardı."
cam kent

No comments: