Monday, February 18, 2008

suyun ayak sesi

niçin at soylu hayvandır

güvercin güzeldir diyorlar

niçin kimsenin kafesinde akbaba yok

yoncanın kırmızı laleden neyi eksik

gözleri yıkamalı

başka türlü görmeli

sözcükleri yıkamalı

sözcük rüzgar olup esmeli yağmur olup yağmalı

Soprab Sepheri